CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT ĐỨC
Địa chỉ: Thôn Ngọc – Xã Lạc Đạo – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên
Hotline: 0936 438 266